Stasjonsbygg

Sted:
Norge

År:
2013-2016

Produkter:
Stoneart koksgrå firkant

Bryn Stasjon

Bryn stasjon er en jernbanestasjon på Oslos østkant. Stasjonen var fra Hovedbanens åpning i 1854 et togstopp for å sette til bremser på vogner før den bratte utforkjøringen ned mot Oslo, I 1860 ble Bryn fullverdig stasjon med mulighet for å sende togmeldinger og foreta kryssinger. Den første ekspedisjonsbygningen var en liten trebygning som lå på østsiden av sporet, den ble erstattet av en større murbygning rundt 1880. Utbyggingen av godssporet Loenga Alnabrulinjen krevde at et tredje spor ble lagt nær veggen på ekspedisjonssiden av bygningen, og en ny stasjon ble derfor oppført på vestsiden av sporet i 1904. Bygningen fra 1880 ble bygget om til stasjonsmesterbolig, senere utleiebolig for NSB-ansatte. Fra 1993 har Norsk Jernbaneklubb hovedkvarter i bygningen. Bygningen fikk ny Stoneart grå firkantskifer i 2013.

Soknedal Stasjon

Soknedal stasjon er en jernbanestasjon i Soknedal i Midtre Gauldal kommune, den ble offisielt åpnet 1921 da Dovrebanen sto ferdig. Stasjonsanlegget er tegnet av NSBs arkitektkontor Jens Flor og Gudmund Hoel. Anlegget har status som vernet. Det ble montert ny Stoneart koksgrå firkantskifer i 2016.

Roa Stasjon

Roa stasjon ble åpnet i 1909 da Bergensbanen ble åpnet. Roa stasjon er forgreningsstasjon mellom Gjøvikbanen og Roa – Hønefossbanen som knytter Gjøvikbanen sammen med Bergensbanen. Stasjonsbygningen fikk ny Stoneart lappskifer i 2013.

Jaren Stasjon

Jaren stasjon er en stasjon på Gjøvikbanen liggende på Jaren i Gran kommune. Stasjonen er endestasjon for lokaltogene på Gjøvikbanen, og betjenes også av regionstoget mellom Oslo S og Gjøvik. Gjøvikbanen ble åpnet til Jaren i 1900, og ble forlenget til Gjøvik 2 år senere. Frem til 1957 var stasjonen grenstasjon for Røykenvikbanen. Det ble lagt ny Stoneart grå lappskifer på sidebygningen i 2013.

Oppdal Stasjon

Oppdal stasjon er en av de mange vakre stasjonsbygningene fra jernbanens utbygging i forrige århundre. Det pågår kontinuerlig arbeid for å sikre disse bygningene for ettertiden. I 2014 ble det foretatt en større renovering på Oppdal stasjon. Den opprinnelige takskiferen, trolig av lokal opprinnelse, var forvitret og kunne ikke gjenbrukes. Stoneart koksgrå takskifer i 40×40 format ble valgt.

Stoneart har levert takskifer til stasjonsbygg over hele Norge. Her finner du noen av våre referanser.

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre artikler