Kjentfolk

Johannes Thingnes Bø

Ferdig tilpasset bruddskifer i en sirkel uteplass & tråkkheller

Halvor Bakke

Skiferheller til Halvors
"magiske" småbruk

Gustav «plankekjøring» Brustad-Nilsen

Skifer på uteplassen
på familiestedet i Kragerø skjærgården

André Myhrer

Villa Myhrer har fått ett nytt uteområde med bruddskifer

Halvor Bakke

Halvors hytte på Turufjell
med skifer på fasade, peis, gulv og uteområde

Johannes Høsflot Klæbo

Skiferplatting på
hytta på Skei