Kjentfolk

Halvor Bakke

Skiferheller til Halvors
"magiske" småbruk

Hyttedrømmen til Johannes Høsflot Klæbo

Skiferplatting på
den nye hytta på Skei