Kjentfolk

Halvor Bakke

Halvor Bakkes hytte på Turufjell
med skifer både inne og ute

Halvor Bakke

Skiferheller til Halvors
"magiske" småbruk

Hyttedrømmen til Johannes Høsflot Klæbo

Skiferplatting på
den nye hytta på Skei