Fasadeskifer lekting – synlig festesystem

I denne artikkelen finner du alt du trenger å vite om lekting av fasadeskifer med ulike skifertyper på et synlig festesystem. Aluminiumslektene produseres av resirkulert aluminium i Danmark. Lektene kommer i lengder av 360 cm, ferdig perforert for feste med kroker. Perforeringen av skinnene gir fasadesystemet luftsirkulasjon og gjør at eventuell fuktighet bak skiferen dreneres ned mot bakkenivå.

Aluminiumslekter til lekting av fasadeskifer

Aluminiumslekten bygger 25 mm i dybden.
For feste mot bakvegg er det ovale hull i dimensjon 5×15 mm. Mellom hullene er det 10 mm mellomrom. I midtseksjonen av aluminiumslekten er det to rader med hull. Den bakre rekka er for ventilasjon/drenering. I den fremre rekka festes krokene som holder skiferen.

Tekniske data aluminiumslekt: EN AW-6060. (Sjøvannsbestandig, høy korrosjonsbestandighet)

Lekteavstand

Avstanden på lektingen tilpasses høyden til fasadeskifer. De ulike skifertypene kommer i forskjellige høydeformat. (Variasjon i høyden skyldes produksjonsmessige forhold eller råvarens egenskaper).

Stoneart fasadeskifer har et horisontalt overlapp som reguleres av krokenes utforming og er på ca 50 mm. Skiferhellas utforming (retter/klipte kanter) kan gjøre at den ikke kommer helt i nedre kant av kroken. Det kan være noen mm avvik bredden på skiferhelle. Vi anbefaler derfor å redusere overlapp til 45 mm for å unngå forskyvninger i høyden under montering.

Under er det en tabell med noen av skifertypene.

SkifertypeHøyde mmLengde mmTykkelse mmVekt kg/m2Lekteavstand
Cupa 9300600725 kg/m2255 mm
Lys Oppdal325fallende1045 kg/m2285 mm
Mørk Oppdal300fallende10 45 kg/m2255 mm
Altaskifer31558015 60 kg/m2275 mm
Ottaskifer300fallende1045 kg/m2255 mm
Glacier 300fallende1560 kg/m2255 mm

Sløyfer

Det er vanlig å legge sløyfer bak lektene. Dette gir ekstra ventilering og mulighet til å avrette ujevnheter i bakveggen. Mye brukt dimensjon er 22×48 mm. Det fungerer også med 11 mm og tykkere dimensjoner. Bredden tilpasses det underliggende stenderverket.

Det er et fokus på brannsikkerhet bak ventilerte fasader etter storbrannen i en høyblokk i London. Skifer, krokene og aluminiumsskinnene utgjør ingen brannfare. Derimot kan sløyfer gjøre det. Alternativet er: a) brannhemmende sløyfer i tre og b) sløyfer i aluminium. Stoneart leverer sløyfer i aluminium på bestilling.

På støpte flater kan det være aktuelt å montere aluminiumlektene direkte på bakvegg for å spare plass. Det er normalt tilstrekkelig ventilering gjennom perforeringen og mellom skiferlagene (krokene som låser skiferen i toppen skaper en åpning for luftsirkulasjon på ca 3 mm mellom de horisontale radene). Den skråstilte aluminiumsprofiler vil føre eventuell fuktighet ut og ned.

Skruer

Skruer for feste av lekta velges ut fra konstruksjonen i bakveggen. Ytterligere to krav til skruene:
a) Må passe i den ovale slissen på 5×15 mm
b) Må være av en kvalitet som ikke gir reaksjon mot aluminium
c) Tåle den vektmessige belastningen av skifer, lekter og kroker

Ad a) Velg dimensjoner fra 4.0 til 5.0. Disse passer godt i slissen og har et hode som gir godt feste i aluminiumsramme
Ad b) Stålet må være av beste kvalitet. A4 / C5. Aluminium kan få en korrosjon ved kontakt med edlere metaller som f.eks. jern.
Ad c) Vekt pr kvadratmeter er angitt i tabellen over. Denne vekten fordeles på det antallet skruer som lektene festes i pr kvadratmeter. Eksempel: Vekt pr kvm 50 kg, lekteavstand 28,5 cm, stenderavstaad 28,5 cm. Dette gir tilnærmet 5,8 skruefester pr kvm (1 / 0,285 / 0,6 = 5,8), noe som gir en vekt pr skrue på ca 8, 5 kg. Essve leverer skruetypen på bildet over i mange lengder.

Fasadeskifer Lekting

Planlegging og merking

Den viktigste fasen av monteringsjobben ligger i planleggingen. Når det er gjort, er resten «plankekjøring». Avstanden mellom radene vil være faste (om en ikke har valgt en løsning med ulike bredder på skiferen).

Som regel har en mulighet til å tilpasse høydene på den nederste og øverste raden. Det gjør at en kan tilpasse lektingen slik at en får minst mulig kapp i topp, i nedkant eller mot vindusrekke. Er det flere etasjer, blir det utfordrende, men en løsning kan være å legge inn en rad med tilpasset høyde. Det kan bli en fin løsning selv om det bryter med systemet.

Utmålingen i forhold til lektehøyde bør være lik på alle tilstøtende vegger. Dette gir fine hjørner og knytter veggflatene sammen. Under oppmåling og merking må en markere et fast punkt på alle veggflater rundt hele bygget.

Beslag

Beslag rundt dører og vinduer, hjørner og avslutninger, monteres før lekting starter. Se eget innlegg om «Beslag til fasadeskifer >>»

Montering av lekt

Det er viktig at lektene er i vater. Bruk laser / langvater / krittsnor. Følg lekteavstanden gjeldende for den aktuelle skiferen. Pass på at det ikke er større kurver på lektene. For ut der det trengs.

Fasadeskifer kan tilpasses terrenget og gi en sømløs fasade fra bakke til tak. Bildet viser mange byggetrinn som blir til ett. Sløyfer og lekter fores ut. Mot skrått terreng legges en lekte som følger terrenget. Denne monteres etter at de vertikale lektene er montert. De skrå hellene holdes opp med kroker. Bunn av hella kommer 8 cm nedenfor toppen av aluminiumslekta. Anbefaler åpning i nedkant mot terreng på minimum 2 cm for luftgjennomstrømming.

På nederste lekt legges det på en foring for å kompensere for mangel av underliggende skifer. Denne foringen vil også forhindre at mus kommer opp mellom skiferen og lekta. Foringen kan være i tre eller andre materialer. Limes på med tubelim og holdes fast med kroker til den tørker.
NB! Husk musebånd mellom bakvegg og lekt!

Cupa fasadeskifer med skjult innfeste

Mot møne og under vinduer, settes en trelekt der skiferen festes med en skrue i toppen. Skiferen slisses eller bores for gjennomføring av skrue. Lekta «putes» ut så skiferen holder samme vinkel som hellene med full høyde.

NB! Husk ventilering i toppen. Åpningen kan dekkes med beslag som ivaretar ventilering.

Montering av lekter gjøres av praktiske årsaker gjerne i sammenheng med montering av skiferen. Det er hensiktsmessig i forhold til tilgang til stillas eller løfteplattform.

Spørsmål til lekting for fasadeskifer med krokoppheng? Ta kontakt med oss på 33 17 99 80 / post@stoneart.no

Relevante innlegg

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre artikler