Ny takskifer på Larvik kirke etter 156 år!

Sted:
Larvik

År:
2016

Produkt:
Stoneart rektangulær

Renovering av skifertaket fra 1860

Larvik kirke ligger på Tollerodden som er i utkanten av tettbebyggelsen ved havnen. Etter initiativ av stattholder Ulrik Fredrik Gyldenløve ble det sendt en søknad fra borgerne i Larvik til kongen om å få bygge en ny kirke for egne midler. Det ble gitt tillatelse i 1668 og den nye kirken ble innviet 6. januar i 1677.

(Kirken har et flott interiør og er kjent for sine malerier. Natt til 8. mars 2009 tok tyver seg inn gjennom et vindu i kirken og i løpet av 15 minutter forsvant de med maleriet «La de små barn komme til meg» som har en estimert verdi på 20 millioner kroner. Bildet var ikke spesielt sikret, blant annet fordi man har regnet kirkekunst som vanskelig å omsette og fordi man ved brann skulle ha lett for å ta maleriet ut. Ved innbruddet ble alarmen i kirken utløst, og folk var på plass etter bare 15 minutter, men da var tyvene forsvunnet. Etterforsker og kriminalforfatter Jørn Lier Horst var sentral i oppklaringen.)

Det hadde gjennom årene blitt mange reparasjoner.

Gammelt blir til nytt

Våren 2016 ble det satt i gang arbeid med nødvendig vedlikehold av taket. Etter provisoriske utbedringer over mange år, var tiden inne for en helrenovering.

Under fjerningen av den gamle skiferen dukket det opp et gammelt dokument. Seglet var blitt borte og arket hadde begynt å gå i oppløsning. Med flott løkkeskrift var brevet stilet: Til Laurvigs Indbygere og datert 10. november 1860. På denne dagen var prost Mönster på besøk, og mye tydet på at det var for å inspisere avslutningen av arbeidet. Materialene kom fra Kjöbenhavn. Da Danmark ikke har skiferforekomster, er det grunn til å tro at takskiferen var importert fra Skottland eller Wales som var store produsenter på den tiden. En type leirskifer som også var å finne i utallige små og store brudd her til lands på den tiden, og som i mange hundre år har blitt brukt som taktekke.

På Larvik kirke var undertaket i malmfuru, med lektene slått rett på. Det var laget spor i takbordene for å føre fuktighet videre ned til takfoten. Det var hverken takpapp eller sløyfer for lufting og drenering slik vi bruker i dag.
Taket holdt i 156 år!

Det ble i juni 2016 utlyst anbudskonkurranse på leveranse av 500 kvm ny takskifer. Anbudskonkurransen ble utlyst med to alternativer:

  1. Altaskifer (kvartsitskifer)
  2. Leirskifer ​(tilsvarende kvalitet og fargenyanser som var på kirken)

Riksantikvaren ønsket alternativ 2 da dette ville samsvare best med det opprinnelige materialet. Stoneart ble tildelt oppdraget i juli 2016 på leveranse av ny skifer av tilsvarende type og format som hadde ligget på Larvik kirke siden 1860.

Helge Klyve AS fikk oppdraget som entreprenør for renoveringsarbeidet som besto av; demontering av gammel skifer og lekter, utbedring av råteskader, nytt beslag, papp, sløyfer og lekter samt montering av takskifer. Til montering av takskiferen leide entreprenøren inn skiferfirmaet Bedrock AS fra Oppdal. Arbeidet ble ferdigstilt første del av desember 2016.

Larvik kirkelige fellesråd

Øystein Langerud i Larvik kirkelige fellesråd var bestiller og styrte prosjektet. 

Ved avslutning av prosjektet i 2016, ble det skrevet to nye brev som ble lagt under takskiferen. Ett fra Steinar Nilsen som av prosjektleder hos Helge Klyve AS og ett fra Øystein Langerud i Larvik kirkelige fellesråd. Hva som står i disse brevene får en vite neste gang det er nødvendig med renovering av taket – kanskje om 100 år eller mer!

Renovering av skifertaket fra 1860. Larvik kirke ligger på Tollerodden som er i utkanten av tettbebyggelsen ved havnen.

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre artikler