Montering av Otta Hellefasade

Hellefasade gir et tradisjonelt byggemateriale en enkel og bygningsteknisk god montering. Skiferhellene monteres mot en bakvegg med skruer – to skjulte og to synlige. Bakveggen bør gi godt feste. I dette prosjektet ble det brukt kryssfiner plater på 16 mm. Det ble brukt grå galvaniserte treskruer som passet bra til Ottaskiferen. I kystnære strøk kan det være nødvendig å bruke syrefaste skruer (A4).

De vertikale radene med skiferheller monteres med noe avstand. Her ble det brukt en tommestokkbredde – ca 3 mm. Platene ble her beiset mørke for at veggen bak ikke skal synes. Alternativt kunne en brukt en mørk vindsperre. Lektene kan være lyse. Disse skjules bak hellene.

Lekting (forarbeid)

Det ble her brukt lekter på 11×36 mm. Oppgaven til disse er å sørge for luftsirkulasjon bak hellen. Det er åpning for luft nede og oppe. I tillegg er det åpning sideveis over lektene, da skiferhellene kun er i berøring med de vertikale lektene i toppen.

Otta Hellefasade kommer i tre bredder: 20, 30 og 40 cm. Det gir en variabel lekteavstand. Hullene sitter 5 cm inn fra kant på alle breddene. Mellom det høyre hullet på en helle og det venstre på neste rekke, blir det 100 mm, pluss avstand mellom rekkene – totalt 103 mm ut fra avstanden som ble brukt her. Avstand mellom hullene på de ulike hellene:
– 20 cm bredde: 10 cm
– 30 cm bredde: 20 cm
– 40 cm bredde: 30 cm

Ut fra den sammensetningen av bredder en velger, er det enkelt å sette opp målene bortover veggen.

I nedkant settes det opp en lekt som bygger ut skiferen i bunn. Det for at ikke hella skal ligge inntil lekta og at den får en skrå vinkel som de som kommer over.

Montering av hellefasade

Når alle lektene er montert, går du i gang med montering av hellene. Du velger et passe overheng i bunn og fester den første hella med to skruer i nedkant og to øverst. Når du skal sette på neste helle, setter du inne en skrue/bolt eller noe som passer gjennom de nederste hullene. Du senker hella til disse treffer overkant av hella under. Den kan hvile på disse mens du fester helle nr to i overkant. De to skruene i nedkant vil bli synlige, mens de i toppen skjules bak den overliggende.

Bredden på hellene vil kunne variere noen millimeter. Det er ikke noe problem når en har avstand mellom rekkene. 3 mm er et minimum. Avstanden sikrer luftsirkulasjon som er bra for bygget. Noe slagregn vil kunne komme på bakveggen. Systemet er åpent og fuktighet vil renne ned og falle mot bakken. God lufting gjør at fuktigheten raskt tørkes ut. Men bakveggen må vare behandlet eller kledd med duk så det ikke skal være noe fare for fuktskader.

Skiferhellene er saget på tre kanter og har naturkant nederst. For tilpasning mot tak og vegg brukes vannsag (om du har tilgang til det) eller vinkelsliper med et godt steinblad. Vannsag er å anbefale, det blir mer nøyaktig og er skånsom mot skiferen.

Ved tilpasning mot toppen, husk at det skal være avstand (minimum 10 mm) så lufta får sirkulere.

Tilpasning og vedlikehold av skiferen

Åpninger for rør, ledninger, ventiler etc, gjøres med bor/hullbor eller vinkelsliper. Hellene har ulik lengde, og du kan velge en som gir en god plassering for gjennomføringen.

Du er ikke helt ferdig før du har vasket hellene med vann. Kanskje trenger du en kost for å få bort merker og støv fra produksjon som har satt seg fast. Kanskje det siste vedlikeholdet du noensinne trenger å gjøre på denne fasaden.

Kvadratmeter eller ferdig tilpasset?

På veggen på bildene over ble valg av heller og tilpasning gjort på stedet underveis i monteringen. Det fungerte fint, men gjorde monteringen tidkrevende. I ettertid ser en også at en kunne valgt en annen sammensetning av korte og lange skiferheller. Et alternativ til å kjøpe Hellefasade i kvadratmeter er å få det ferdig tilpasset. Bildet under er fra et tilstøtende prosjekt.

Denne veggen kom ferdig tilpasset så en slapp kapping og boring av nye hull under monteringen. På høyre side kan en se nummereringen som viste plasseringen av hver enkelt helle. På venstre side er hellene vasket rene

Veggarealet ble først tegnet opp på produksjonsgulvet. Så ble heller plassert ut fra en ønsket mix av bredder. Så ble veggen bygget opp mens en passet på at hellene i tilstøtende rader spilte sammen. Topphelle ble skråskjært og boret opp for feste. Hellen ble pakket ned i rekkefølge i en solid skiferkasse som forhindrer transporskader og gjør det enkelt å finne hellene under monteringen.

Noen av fordelene med ferdig tilpasset hellefasade:

  • Monteringen går raskere
  • En slipper spesialutstyr som vannsag (hull for gjennomføring av rør/kabler etc må gjøres under monteringen)
  • En får en bedre harmoni mellom hellene da en i produksjonen har et stort utvalg av heller å velge blant
  • Det blir ikke noe svinn og avfall som må fraktes bort

Mer informasjon om Hellefasade finner du her >>

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre artikler