Fasadeskifer montering – skjult feste med skruer

I Galicia, nordvest i Spania, utvinnes mye av den skiferen som brukes på fasade og tak i Europa og resten av verden. Skiferen, en mørk leirskifer, har egenskapene som gjør den velegnet til bruk i tøffe klimatiske forhold.

Spania har en industriell tilnærming til foredling, i motsetning til Norge der skiferarbeideren har en sentral rolle i prosessen. Det gjør at det spanske skiferproduktet er uniformt med faste dimensjon og tykkelse.

Spansk leirskifer og den norske Ottaskiferen har egenskaper som gjør at den er egnet for montering med skruer. Den er «mykere» enn den norske kvartsittskiferen og har stor bruddstyrke. Den tåler punktbelastningen fra skruene uten å sprekke.

Skjult skruefeste i toppen av skiferen, gjør at den kan være utsatt i sterk vind. Dette har gjort at det en ikke anbefaler format over 50×25 cm og et overlapp på mindre enn 50 mm.

Rektangulær 50×25 cm mørk spansk skifer. Et enhetlig mønster montert med skruer.
Rektangulær norsk skifer i ulike lengder – montert med kroker.

Lekting

Lektene festes på horisontale sløyfer som sikrer lufting bak skiferen fra nedkant til topp. Det er viktig at det er åpning i bunn og topp for å sikre sirkulasjon bak skiferen. Det er vanlig å bruke søyler med tykkelse 23 mm eller mer. Disse festes god til bakenforliggende stenderverk eller mur.

Fasadeskifer med skruefeste har et horisontalt overlapp på 50 mm. Dette gjør at skiferen ligger godt inntil underliggende skifer (unngår vibrasjon ved sterk vind) og skruene blir dekket til av overliggende skifer.

(Nederste lekt kan trekkes noe opp for at en ikke skal se lekta nedenfra, men det er ikke nødvendig.) Lekteavstand angitt er for skifer med høyde 25 cm. 5 cm overlapp gjelder selv om skiferen har annen bredde.

Monteringen gjøres nedenfra og oppover. På nederste lekt kan det legges det på en foring tilsvarende skifertykkelsen. En list tilpasses skiferens tykkelse. På Cupa 25×50 er tykkelsen ca 7,5 mm. Ved å legge på denne foringen, vil den nederste skiferen ha samme vinkel som de overliggende. Husk å montere musestopper bak nederste lekt

Planlegging

Før en starter monteringen bør en måle ut veggarealet. Det for å unngå at det blir en liten helle i enden. Finn midtpunkt og beregn størrelsen på siste heller mot avslutning. En bredde på den siste hella på mindre enn 5 cm, kan lett gi brekkasje og det kan bli vanskelig å få skruefestene så hella henger stabilt. Om dette blir vanskelig med utgangspunkt i midten, gjør en liten forskyving. Velg en tilpasning mot kantene som gjør at ingen heller blir smalere enn 5 cm.

Det anbefales å gjøre vertikale streker så skiferen holder linja og ikke sideforskyves på raden.

Montering av skiferen

Skiferen har ulike overflater som skaper et spennende spill i fasaden. Et spill som endrer seg med lyset. Under monteringen er det sjelden det er nødvendig å hensyn ta dette.

Skiferen monteres forbandt. Da skiferen har fast lengdeformat, midtstilles overliggende skifer i forhold til de to underliggende. På bildet under ser en at en bruker hel- og halvstein mot høyre hjørnet og tilpasser størrelsen mot dør/vindu til venstre.

Skiferen monteres fra nederste lekt. En kan velge å ta en og en rad eller montere i flere rader av gangen.

Montering skjer med en spesialskrue som følger med i leveransen. Det er en stålskrue med stort, flatt hode. Anbefaler å bestille ekstra skruer da det normalt er noe svinn.

Tilpasning av skiferhellene

Når en kommer mot et hjørne, dør eller vindu, må skiferen tilpasses. Det er flere alternative måter å gjøre tilpasning av skiferen:
– klipping med skifersaks for drill
– Slate cutter (gilijotin)
– kapping med vannsag
– tilpasning med skiferkniv
– bruk av vinkelkutter

«Slate cutter» kan brukes for tilpasning av Cupa fasadeskifer
«Slate cutter» kan brukes for tilpasning av Cupa fasadeskifer
Skiferkniv

Under vises «skifersaks» for montering på drill. Denne klipper oppover, i motsetning til en vanlig skifersaks eller skiferkniv. Det vil si at med denne klipper en fra framsiden, mens en ellers klipper/kutter fra baksiden av skiferhella.

Klipping er den tradisjonelle måten for tilpasning av Cupa skiferen. Imidlertid blir det relativt lite synlig på fasaden om en kapper mot vertikale kanter. Leirskifer er lett å bearbeide, både med saks/kniv og kutteverktøy.

På bildet er den nedereste skiferhella kappet med vinkelsliper/vannsag og den øverste klippet. (I produksjonen brukes en fres som har tilsvarende effekt, men med noe jevnere kant enn ved klipping av skiferen.)

For å merke skifer brukes rissenål som på videoen over. Dette får du kjøpt hos Stoneart. Se rissenål >>

Når du kommer mot møne, underkant av vindu etc., må du tilpasse skiferen i høyden. Tilpass først en lekt i rett tykkelse så en får samme vinkel på den øverste skiferraden. Du borrer hull eller lager på toppen av hella som skruen sette i. (En kan borre hull med et murbor. Husk å sette av plass for luftgjennomstrømning. Skruene og hulrommet kan du lakke i skiferfarge eller skjule med et beslag fra blikkenslager.

Rengjøring

Cupa fasadeskifer en leirskifer bygget opp av små fragmenter. Under bearbeiding med klipping, borring og kapping, blir det støv som legger seg på hellene. Over tid vil det vaskes bort på fuktige dager på åpne fasader. Under takutspring vil det ta lenger tid.

Vil du fremskynde prosessen, er det enkelt å få få bort støvet med vann og en myk kost. Fukte hellene, koste over og skyll godt. Trolig det siste du behøver å gjøre med fasadeskiferen i din tid!

Beslag til fasadeskifer er omtalt i en egen post. Se linker under.

Spørsmål om montering av Cupa fasadeskifer på skjult festesystem? Ta kontakt med oss på 33 17 99 80 / post@stoneart.no

Relevante innlegg