Alta uteflis
Foto: Stoneart AS
Lys Oppdal uteflis
Foto: Minera Skifer AS
Glacier
Foto: Stoneart AS
Alta uteflis
Foto: Stoneart AS
Previous slide
Next slide

Uteflis - en litt "grovere" sortering

Uteflis er en grovere sortering enn flis. Overflaten er tilnærmet den samme som en finner på belegningsheller, tråkkheller og bruddskifer. Et naturprodukt med variasjon i overflaten. Produktet uteflis er et resultat av kriteriene knyttet til overflate og avviksmål som stilles til flis. Heller som faller utenfor disse kriteriene, blir uteflis.

Forskjellen på belegningsheller og uteflis er i hovedsak tykkelsen. Vanligvis er uteflis et produkt som legges på støpt flate, mens beregning gjerne legges i løsmasser. Uteflis i tykkelse 20-30 mm brukes både på støp og i løsmasser. I områder det det ikke skal være kjøretøy, kan 20 mm tykkelse i 40 og 30 cm bredde være tilstrekkelig.

Uteflis brukes på terrasser og uteplasser. Mange fortrekker denne sorteringen i inngangsparti og gangareal. 

Produsentene har ulike kvalitetskriterier for uteflis. Dette kommer av forskjellig sortering i forkant av bearbeiding til flis/uteflis. Disse kriteriene går bl.a. på nøyaktighet på vinkler, krumming og tyktelsesforskjell på hella. Normalt anbefales en fugeavstand på 10 mm eller mer på uteflis. Større fuger gjør at ujevheter «tas opp» i fugene og gir en behagelig overflate.

Uteflis - perfekt til uteplassen

Uteflis – i tykkelse 20 mm eller mer – kan brukes når skal ha en uteplass på et grusdekke. Enkelt og raskt å legg. Kanskje det RIMELIGSTE ALTERNATIVET  når du skal lage en fin uteplass.

LYS OPPDAL

Kampanjeprodukt. Flere tykkelser for støp og grus. Se tilbudene >> 

LISKIFER

Fra en liten norsk skiferprodusent: Litt mørkere og en særpreget overflate >>

ALTASKIFER

Fra vår nordligste skiferprodusent. Ekstrem slitestyrke >>

GLACIER

Et nytt NORSK skiferprodukt. Unikt vakkert spill. Store formater. Se mer her >>

NB! Bildene over viser farge og overflate på en enkel helle. Fargen og overflaten vil variere fra helle til helle og gi et vakkert, harmonisk spill.

Priser og informasjon på uteflis

Stoneart selger uteflis fra produsentene i Oppdal, Lierne og Alta. Produkter fra Lierne og Alta sender vi ut fra vårt lager i Larvik, mens uteflis fra Oppdal sendes direkte til deg for å spare miljøet og kostnader

Vanskelig å velge?

Uteflis produktene Stoneart tilbyr er av høy kvalitet. Norske produkter. Alle typene er kvartsittskifer – en av våre hardeste bergarter. Unik med sin slitestyrke og holdbarhet.

 • LYS OPPDAL UTEFLIS – NÅ PÅ TILBUD!
  Skiferblokker skjæres med store sager i bredde på 40 cm. Erfarne skiferarbeidere splitter blokka til tynne heller og knekker dem på kortenden. Alle hellene mellom 1 og 2 cm blir uteflis. Det gjelder også heller som i andre sammenhenger ville blitt sortert til flis. Det gir et stort spenn i overflater – alt fra «perfekt» fliskvalitet til mer rustikk belegningskvalitet. Stoneart kan også tilby Lys Oppdal Uteflis i justert 15 / 20 mm tykkelse. Vår erfaring med produktet, som kom på markedet våren 21, er en gjennomgående høy kvalitet med gode lengder på hellene.
 • LISKIFER UTEFLIS
  Liskifer er et mindre skiferbrudd og har en lavere produksjon enn de andre produsentene. Mer manuelt arbeid og mindre automatisering. Bruddskifer med god overflate blir saget til heller med bredder på 20, 30 og 40 cm. Etter tykkelsesjustering på 15 mm, blir de «fineste» hellene med minimum lengde på halvannen ganger bredden, sortert til flis. Heller med noe mer ujevn overflate eller noe korter lengder blir uteflis. Minimumslengde på uteflis er 10 cm lenger enn bredden. Liskifer uteflis er noe mørkere enn Lys Oppdal og Altaskifer og har et vakkert spill i farge og overflate. Et unikt skiferprodukt fra et mindre skiferprodusent med fokus på kvalitet.
 • ALTASKIFER UTEFLIS
  Altaskifer investerte i en automatisert produksjonslinje i 2017. En skiferarbeider legger hella på båndet og automatikken tar over. Hella blir analysert og saget i ulike bredder for å få beste mulig utnyttelse av råvaren. De sages på endene og går gjennom tykkelsesjustering til 20 mm før den etter nær 40 meter kommer ut som en ferdig uteflis. Det er noe større toleranseavvik på bredde, vinkel, tykkelse og overflate på Altaskifer enn de andre alternativene. En god og populær uteflis.
 • GLACIER – ET NYTT NORSK SKIFERPRODUKT
  Store sagblader former skiferblokka til heller med et unikt spill – som kan ligne marmor. Et helt annet uttrykk enn de andre skifertypene. Sterk, hard og uslitelig norsk skifer av beste kvalitet. Leveres i større formater – bredde 50 cm og lenger opp å 200 cm. For deg som vil ha en vakker og unik uteplass.

Følg oss på Instagram: Bruddskifer // Stoneart.no

Stoneart har egen instagram konto for bruddskifer og skifer til uteområdet. Nyttig om du har prosjektplaner eller ønsker inspirasjon og ideer.