Steinpanel Smartsystem
6 forskjellige uttrykk med skiferstein montert på armert betong.
Steinpanel Proff
Nytt produkt i 2021! Større steiner, enklere montering - fantastisk resultatat!
Rock Face Fasadestein
Naturstein i tykkelse 2-5 cm. Monteres med flislim - med eller uten fuger.
Previous
Next

Tørrmur - for støttemur og forblanding

Tørrmur er trolig ett av våre første byggematerialer. Stein i ulik størrelse lagt på hverandre som grunnmur på et bygg eller for å gjerde inn buskapen. Det ble brukt kulestein i moreneområder, sprengstein etter bygningsarbeid og skifer der det var en tilgjengelig ressurs. Tørrmur var en beskrivelse på byggemåten, men forstås i dag mer som et uttrykk. Når en bruker mindre steiner – på grunn av plass og vekt – og holder dem sammen med støp i bakkant. I front ser det fortsatt ut som tørrmur. 

Tørrmur har et stort bruksområde. Vi kan se dem i store størrelser som forstøtningsmur ved veiutbygging og som byggestein i kirkegårdsmuren. Store bygg som Skiferhotellet på Oppdal, fasader, grunnmur, peis og portstolpe. Det skilles normalt mellom “maskinstein” og “håndstein”. Maskinstein er for bygg og anlegg. Stonert selger håndtein i ulike størrelser og sorteringer.

Tørrmur, håndstein eller råkopp,  begynte som et restprodukt i skiferproduksjonen. I de siste årene har produktet blitt mer etterspurt og noen av skiferprodusentene har tørrmur som et hovedprodukt – tilgjengelig året rundt. 

Stein er tungt! Stoneart har avtaler med alle de store skiferprodusentene for leveranse direkte til prosjekt. Det er bra for miljøet at tung stein ikke transporteres mer enn nødvendig og bra for lommeboka.

 

Tørrmur

Tørrmur har et stort bruksområde. Vi kan se dem i store størrelser som forstøtningsmur ved veiutbygging og som byggestein i kirkegårdsmuren. Store bygg som Skiferhotellet på Oppdal, fasader, grunnmur, peis og portstolpe. Det skilles normalt mellom “maskinstein” og “håndstein”. Maskinstein er for bygg og anlegg. Stonert selger håndtein i ulike størrelser og sorteringer.

Dovreskifer

Lys Oppdal

Mørk Oppdal

Otta

Altaskifer

Se steinpanel på Instagram - Steinpanel // Stoneart.no