Previous slide
Next slide

Snø- og taksikring på skifertak

Felles for alle typer tak er at en skal kunne ferdes trygd der ved vedlikehold og feiing av pipe, samt at det ikke skal være noen risiko for ras fra taket som kan skade folk eller dyr. Sikringsutstyr tilpasses lokale retningslinjer, byggets utforming og snøforhold i området. Stoneart leverer norsk taksikringsutstyr tilpasset de kravene som gjelder for slike produkter. 

Snøfanger

Snøfangere benyttes for å hindre at snøras fra taket. Vårt snøfangersystem gir en pen løsning og leveres til alle taktyper som er tilgjengelig på markedet.

Systemet består av snøfangerkonsoller som skal skrus fast i taket og et gelender som monteres i snøfangerkonsollene. Snøfangersystemet monteres langs hele takets bredde og gjør det sikkert å ferdes langs bygget.

Jemtland snøfanger system er raske å montere og er det klassiske snøfangersystem som ikke ruver på taket.

Se produktark >>

Takstige

Takstigen består av moduler med tre trinn som skjøtes sammen og som ligger oppå taket opp mot mønet. 

Jemtland takstige leveres i 30cm og 40cm bredde og i standard moduler på 1,15 meter. Stigen er produsert med kraftige profiler som gir en stabil og trygg adkomst til pipa.  Takstigen må alltid festes til taket i toppen med tilhørende innfestingspakke. Dersom taket er langt (over 5 meter) bør det også benyttes yttelrigere innfestinger lenger ned på taket for å holde stigen ned til taket. Dette er spesielt viktig på bygg i vindutsatte områder.

Ved montering på takstein monteres innfestingsskinnen under taksteinen mellom lektene. Ved videre innfesting nedover brukes flere innfestingspakker. Kan også stives av sideveis med snøfangerne.

Se produktark >>

Feieplatform

Feieplattform gir en god sikring og stødig arbeidsplattform ved feiing av pipen. Benyttes bak piper som er høyere enn 120cm i bakkant eller der feier forlanger plattform. Plattformen er justerbar og passer til alle takvinkler.

Se produktark >>

Pipeplatform

Pipeplattformen monteres bak pipen, og gir en god sikring og stødig arbeidsplattform ved feiing av ekstra høye piper. Plattformen kan benyttes på piper med en høyde opp til 3m. Den kan slås ned når den ikke er i bruk.

Se produktark >>

Takbro

Takbro gir en god sikring og stødig adkomst ved ferdsel på tak. Brukes for eksempel til ferdsel mellom to piper eller adkomst til pipen fra takluke.

Se produktark >>

Takkrok for sikkerhetsline

Trygg på taket til enhver tid. Takkrok gir en god sikring for sikkerhetsline ved arbeid på tak.

Takkrok for sikkerhetsline bør benyttes av alle som utfører arbeid på tak der annet sikkerhetsutstyr ikke gir tilstrekkelig sikkerhet. Sikkerhetsline festes enkelt til takkroken og bør benyttes av alle som utfører arbeid på tak.

Se produktark >>

Stigesikring

Stigesikring sikrer personskader ved å hinder sideveis forskyving av husstigen. Når stige benyttes som adkomst til taket skal den alltid sikres i toppen. Dette løses enkelt ved å montere stigesikring som hindrer sideveis forskyvning av stigen. Stigesikringen gjør adkomst til taket stødig og trygg. 

Vi leverer to ulike typer stigesikring. Den ene typen festes direkte på takrennen og er universal for alle typer takrenner, både aluminium og ståltakrenner. Den andre typen monteres på takets lekter.

Se produktark >>

Vedlikehold

Tak- og snøsikringsprodukter er produsert i metall med en forseglende maling/lakk. Om denne forseglingen brytes ved f.eks tilpasning av snøfangere (kapping), brytes forseglingen og det kan komme rust. Leverandøren anbefaler å ta på beskyttende middel som Bengalack (selges bl.a. i byggvare) eller Understellsmasse (selges hos Würth). 

Ved brekkasje pga slitasje eller andre skader, må normalt delen byttes ut. 

Priser på taksikring

I vår nettbutikk finner du priser på snøfangere og taksikringsutstyr.
Ønsker du et tilbud, fyll ut kupongen og vi kommer tilbake til deg.

for veiledende pris

Har du noen spørsmål?

Du når oss på telefon. Det er mennekser bak skjermene!
Det er lettest å treffe oss på hverdager mellom 08 og 16.
Ring oss da vel!!

Telefon 33 17 99 80

Taksikring

Retningslinjer og anbefalinger for taksikring omhandles av denne publikasjonen fra Byggforsk. Kan kjøpes og lastes ned her >>

Snøfangere

Søfangere omhandles i denne publikasjonen fra Byggforsk. Kan kjøpes og lastes ned her >>

BROSJYRE SKIFERTAK - 28 sider INSPIRASJON

Brosjyre-Stoneart-Skifertak-2

Se takskifer på Instagram: Takskifer // Stoneart.no

Stoneart har egen instagram konto for takskifer. Nyttig om du har prosjektplaner eller ønsker inspirasjon og ideer.