Minera Skifer Offerdal i Jämtlands län (Sverige)

Midt i Sverge, ved grensen mot Norge, ligger Offerdal. Omgitt av skog, reinsdyr og elg ligger en stor skiferforekomst av kvartsittskifer. Siden midten av 50-tallet har det blitt tatt ut skifer i bruddet, som ligger lett tilgjengelig ved siden av produksjonsanlegget. Offerdalsskiferen er en hard og solid bygningsstein med en småbølget, mørkgrå overflate.

Egenskaper:

Geografi:

Alder:

650

MILLIONER ÅR GAMMEL

OFFERDALSKIFER

Offerdalsskifer er en kvartsitt av bergartstypen Feltspatmetasandstein. Offerdal benyttes over hele verden og i mange betydningsfulle prosjekter. Offerdalsskiferen er en hard og solid bygningsstein med en småbølget, mørkgrå overflate. Slipt overflate har varierende gråtoner. Steinen er godt egnet til fasade, gulv, trapper og til svømmebasseng/SPA. Grunnet sin høye slitasje- og sklimotstand er den også svært egnet til bruk i arealer med stor trafikk.