Liskifer

Liskifer holder til i Lierne Kommune i Nord Trøndelag. Skiferforekomsten ligger like ved svenskegrensen og er en del av en stor forekomst av kvartsittskifer. Over grensen i øst, mot Jämtland, brytes Offerdalskiferen som har mange likheter med Liskifer.

Egenskaper:

Geografi:

Alder:

500

MILLIONER ÅR GAMMEL

Liskifer

Skiferen ble dannet for ca. 500 millioner år siden og består av kvarts, feltspat og glimmer. Den er tett i strukturen og påvirkes ikke av vær og vind. Den naturlige overflaten har en spesiell glans, som gjør at den ikke trenger noen videre overflatebehandling.

Skiferen ligger i 4-6 meters pakker som veksler mellom lys grønn og grå/mørk skifer med noe fargevariasjon i de to fargene. Skiferen varierer mellom helt slett til veldig grov i overflaten. Fordelingen er ca. 60 % mørk og 40 % lys skifer. Den delen av forekomsten som er undersøkt viser en mektighet på mer enn 900 000 m³, nok til drift i lang tid framover.