Dovreskifer - ved foten av Rondane

Dovreskifer holder til i Dovre kommune, lengst nord i Gudbrandsdalen (mellom Oslo og Trondheim). Uttak av Dovreskiferen foregår i Hellbergbruddet som ligger på 1350 moh øst for Dovre sentrum. Skiferbruddet grenser inntil Rondane nasjonalpark. All skiferblokk- og tørrmur-produkter blir fraktet ned til produksjonslokalene ved tettstedet Dovre for videre bearbeiding.

I produksjonslokalene blir blokk spaltet opp til bruddheller av alle kjente dimensjoner, mindre murstein går gjennom en klippelinje der steinen tilpasses, sorteres og vaskes før den pakkes . Andre emner blir bearbeidet og pakket som naturtrinn, benker, bord og monumenter.

Egenskaper:

Geografi:

Alder:

700

MILLIONER ÅR GAMMEL

Nedlastninger:

Dovreskifer

Dovreskiferen er en finkornet kvartsittskifer med en jevn grå farge i spalte-/kløyvplan. Sett fra siden/kanten kommer lagdelingene tydelig frem der de kvartsrike båndene er adskilt av mer glimmerrike linjer og markerte, mørke grå bånd. Med sitt kvartsinnhold på 50% gjør det Dovreskiferen slitesterk og med en lav vannabsorpsjon, tilsier det ypperlige egenskaper, ute som inne. Tilpassing av skiferen gjøres med skifersaks, vinkelsliper eller med bare en kulehammer og skiferkniv.

Skiferen blir mye brukt i uteområder, som innkjørsler, hager og terrasser. Gulv inne, enten som flis eller tilpasset brudd. Dovreskiferen brukes også som taktekking i Alpelandsbyer i Sveits og Italia der det på grunn av mye snø, settes høye krav til kvalitet.

Dovreskifers murstein er mye brukt på peis, fasade og hagemurer. Den leveres ubehandlet og klipt som gjør murerjobben enklere. Lagdelingen i steinen gjør det enkelt å tilpasse høyder med hammer og meisel.