Cupa Pizarras

1 av 3 skiferheller som blir installert i verden, kommer fra Cupa Pizarras. Med mer enn 100 års historie, er Cupa Pizarras ledende innen utvikling, produksjon og distribusjon av naturskifer.

I samarbeid med danske arkitekter og entreprenører er CUPACLAD® utviklet som et system for bruk av skifer på fasade. Bruk av sterke fasadeskifer og nye festesystem gjør CUPACLAD® systemer til et konkurransedyktig og bærekraftig fasadesystem for alle typer bygg. Systemene har hatt suksess i Danmark og får nå rask utbredelse i Europa. CUPACLAD® åpner nye mulighet for design med skifer.

Stoneart er Cupa Pizarras partner og salgskanal for systemene i Norge. I samarbeid med Cupa Danmark og norske skiferbrudd utvikler vi norske skiferprodukter som passer inn i fasadesystemene.

Cupa Pizarras

  • 16 skiferbrudd i Galicia nordvest i Spania
  • 22 produksjonsanlegg
  • +1500 ansatte
  • Etablert i 1968 med røtter i skiferprduksjon tilbake til 1800-tallet
  • Står for nær 1/3 av skiferproduksjonen i verden
  • Har valgt Stoneart AS som partner i Norge