SKIFER PÅ FASADEN - 
ET MILJØVENNLIG OG VEDLIKEHOLDSFRITT ALTERNATIV

Dato: 30 mars. 2022

Første kvartal 2022 flytter eierne inn i de 42 nye leilighetene i Fridas hage. Skifer på fasade og tak gir Fridas Hage i Stavanger et særpreg. Naturskifer på fasaden er det miljøvennlige alternativet – med forventet levetid på mer enn 100 år – tilnærmet uten vedlikehold.

Fridas Hage ligger i Hillevåg, rett sør for Stavanger sentrum. Hagen blir en oase som knytter de nye leilighetsbyggene sammen med Frida Hansens hus, Køhlerlåven og det staselige herskapshuset i øst. I planleggingsprosessen ble det lagt vekt på at de nye byggene materialmessig passet inn med de historiske byggene. 

Prosjektet består av to bygg og et parkanlegg i et «tun» mellom de nye og de gamle byggene. Bygget nærmes den staselige boligen i front ble dekket med norsk skifer fra Oppdal og Alta. På det øvre bygget ble det valgt en mørkere spansk skifer. Materialene knytter byggene i ulik arkitektur og tidssoner sammen. 

Fasadeskifer - enkel montering / lett og fleksibel

Skiferen monteres med ferdig tilpassede stålkroker på skinner av aluminium. Enkel og tilpasse mot hjørner og utforinger. Et montasjearbeid som utføres med enkle verktøy uten spesialkompetanse. Lekteavstand er 28,5 cm på den grå og 26 cm på den mørke skiferen. 

Skinnene produseres av Hydro Aluminium.  De kommer i lengder av 300 cm. Kappes med metallblad til ønsket lengde. Utformingen gir lite svinn.

Krokene, som settes i ferdige hull aluminiumslekta har en dobbelfunksjon; de låser skiferen på nivået under i toppen og gir støtte i nedkant til neste høyde. Krokene har en form som gjør at de ikke løsner fra skinna.

Krokene produseres i Sverige av stål av høy kvalitet. De er tilpasset tykkelsen på ulike skifertyper. Ved skade bøyes krokene ned og hella tas ut. Ny tilpasses og skyves opp før krokene bøyes tilbake.

Skiferen kan enkelt tilpasses hjørner og beslag. I hjørnet kan skiferen skrås som på bildet, eller en kan bruke en bruke beslag i ett av flere formater. 

Tilpasning av skifer gjøres med ulike verktøy avhengig av skifertypen. Oppdal skifer lar seg enkelt knekke og en får naturlige kanter. Den mørke skiferen «klippes» med et enkelt mekanisk verktøy. Alle skifertypene kan sages med vannsag eller kuttes med vinkelsliper.

Et miljøvennlig, gjennbrukbart naturprodukt.

Skifer er et naturprodukt som hentes ut av skiferberget og bearbeides med enkle verktøy og uten tilsetninger. Gjennom mer enn 500 milloner år er den formet av naturen til et materiale som er perfekt for vårt klima og værforhold. Vi vet at skifer holder i mer enn 100 år på tak. På fasade vil slitasjen være minimal. Om bygget skal gjøres om etter 100 år vil en løsne krokene, ta ned skiferen og legge den på pall for å kunne brukes i et nytt prosjekt. Skulle en trenge supplering, vil mer skifer i samme kvalitet hentes ut fra skiferberget.

Fasadeskifer er et godt alternativ for miljøet, byggherre og fremtidige brukere av bygget.

Skifer på fasaden - et miljøvennlig og vedlikeholdsfritt alternativ

Stoneart fasadeskifer er brukt på et spennende leighetsprosjekt i Stavanger. Ett bygg med lys skifer og ett med mørk – i samme system …

STONEART

Skifer på fasaden - et miljøvennlig og vedlikeholdsfritt alternativ

Stoneart fasadeskifer er brukt på et spennende leighetsprosjekt i Stavanger. Ett bygg med lys skifer og ett med mørk – i samme system …

STONEART

Skifer på fasaden - et miljøvennlig og vedlikeholdsfritt alternativ

Stoneart fasadeskifer er brukt på et spennende leighetsprosjekt i Stavanger. Ett bygg med lys skifer og ett med mørk – i samme system …