Altaskifer rektangulær takskifer

Alta rektangulær takskifer

Rektangulær takskifer gir et strammere uttrykk enn firkant- og lappskifer. er et format vi ikke ser så ofte som firkant- og lappskifer. Kan ha sammenheng med vår byggeskikk og at rektangulært format er høyere priset.
Foto: Stoneart AS / Altaskifer AS

Alta rektangulær takskifer kommer i to størrelser der det går med henholdsvis 15 og 21 heller pr kvadratmeter.Prisen på formatene er den samme pr kvadratmeter. Leggekostnaden kan bli noe høyere for det minste formatet.

Rektangulær takskifer har samme leggesystem som lappskifer. Tegningen over viser hvordan takskiferen ligger på taket. Lekteavstand vil tilpasses størrelsen. Stoneart har detaljert lekteskjema på alle størrelser av Alta rektangulær takskifer. 

Ønsker du tilbud på ditt prosjekt – fyll ut skjema.

Mer informasjon

Alta rektangulær takskifer leveres i to størrelser. Skiferen er klipt på alle kanter og det er to slisser for feste med skiferstift.

Skiferen leveres i tre tykkelsesorteringer. Den tynneste på ca 8-12 mm legges øverst på taket. Den tykkeste på ca 16-20 mm legges nederst. Mellomtykkelsen legges mellom disse.

Vekt er ca 75 kg pr kvadratmeter ferdig lagt tak.

Alta takskifer rektangulær format

BROSJYRE SKIFERTAK - 28 sider INSPIRASJON

Brosjyre-Stoneart-Skifertak-2

Takskifer - ulike formater

Leggeanvisning firkan takskifer

Firkantskifer er det mest solgte formatet i Norge. Leveres i størrelser fra 34 til 63 cm. Hver flate dekker et stor areal. Det går med 13 til 3,4 heller pr kvadratmeter. Prismessig er firkantskifer det rimeliste alternativet, både i innkjøp og montering.

Lappskifer er brukt på alle typer bygg. En ser den oftere på bolighus i byene enn på landet. Mye brukt på kirker, universitet og sykehus. I standard formater er det fra 15 til 30 heller pr kvadratmeter. 

Leggeanvisning takskifer rektangulær

Rektangulær skifer er det minst brukte formatet hos oss, men det mest brukte globalt. Et format med økende etterspørsel også i vårt marked. Samme leggesystem som lappskifer. Leveres i størrelser opp til 30×50 cm.

Se takskifer på Instagram: Takskifer // Stoneart.no

Stoneart har egen instagram konto for takskifer. Nyttig om du har prosjektplaner eller ønsker inspirasjon og ideer.