Alta lappskifer 10x16'
Alta lappskifer
Foto: Nils Refve
Alta lappskifer
Foto: Vidar Hoel
Previous slide
Next slide

Alta lapp takskifer

Lappskifer er mye brukt i sammenheng med klassiske bygg med som svetiserhus og bygge med drage- eller senimeriestil. Da Ålesund ble bygget opp etter brannen i 1904, ble mange av takene tekket med lappskifer fra Alta.  Lappskifer er et «tettere» format enn firkantskifer og noe lavere vekt enn rektangulær skifer.
Foto: Stoneart AS / Altaskifer AS

Alta lappskifer kommer i tre størrelser. Den minste trenger 30 heller for å dekke en kvadratmeter, mens den største klarer seg med 15. Prisen på formatene er den samme pr kvadratmeter. Leggekostnaden kan bli noe høyere for det minste formatet.

Leggeanvisning takskifer dråpe eller lapp

Tegningen over viser hvordan takskiferen ligger på taket. Lekteavstand vil tilpasses størrelsen. Stoneart har detaljert lekteskjema på alle størrelser av Alta lappskifer. Mange monterer skifertaket selv ved hjelp av håndverker, familie eller venner. Stoneart kan også i samarbeid med gode partnere gi deg en pris på hele jobben. 

Ønsker du tilbud på ditt prosjekt – fyll ut skjema.

Mer informasjon

Alta lapp takskifer leveres i tre størrelser. Skiferen er klipt på alle kanter og det er to slisser for feste med skiferstift.

Skiferen leveres i tre tykkelsesorteringer. Den tynneste på ca 8-12 mm legges øverst på taket. Den tykkeste på ca 16-20 mm legges nederst. Mellomtykkelsen legges mellom disse.

Vekt er ca 75 kg pr kvadratmeter ferdig lagt tak.

Alta takskifer dråpe/lapp format

Prosjekter med Alta lapp takskifer

BROSJYRE SKIFERTAK - 28 sider INSPIRASJON

Brosjyre-Stoneart-Skifertak-2

Takskifer - ulike formater

Leggeanvisning firkan takskifer

Firkantskifer er det mest solgte formatet i Norge. Leveres i størrelser fra 34 til 63 cm. Hver flate dekker et stor areal. Det går med 13 til 3,4 heller pr kvadratmeter. Prismessig er firkantskifer det rimeliste alternativet, både i innkjøp og montering.

Lappskifer er brukt på alle typer bygg. En ser den oftere på bolighus i byene enn på landet. Mye brukt på kirker, universitet og sykehus. I standard formater er det fra 15 til 30 heller pr kvadratmeter. 

Leggeanvisning takskifer rektangulær

Rektangulær skifer er det minst brukte formatet hos oss, men det mest brukte globalt. Et format med økende etterspørsel også i vårt marked. Samme leggesystem som lappskifer. Leveres i størrelser opp til 30×50 cm.

Se takskifer på Instagram: Takskifer // Stoneart.no

Stoneart har egen instagram konto for takskifer. Nyttig om du har prosjektplaner eller ønsker inspirasjon og ideer.