Rocks of Norway

Rocks of Norway er en produsent av mureblokk i Natursten med naturlige splittede fronter. Det er investert i moderne og miljøeffektivt utstyr med kapasitet til store prosjekter. Det jobbes med en målsetting om å utnytte alle ressursene som tas ut av fjellet.

Rocks of Norway har standard produkter, men kan også skreddersy i alle størrelser til store og små prosjekter. Våren 2020 står en ny fabrikk klar i steinbruddet ved Larvik.

Egenskaper:

Geografi:

Alder:

300

MILLIONER ÅR GAMMEL

Nedlastninger:

Rocks of Norway

Rocks of Norway holder til i Lundhs Malerød steinbrudd vest for Larvik sentrum. I et eget område av bruddet har de produksjon av produkter med basis i restproduktene fra Lundhs produksjon av blokker som går til produksjon av produkter som benkeplater, fasadeplater, gulvflis og gravsteiner. 

Larvikitten er en monzonitt dypbergart der den flytende magmaen har størknet nede i dypet (jordens indre) under høy temperatur og stort trykk og gjennom titusener eller millioner av år.  Avkjøling har skjedd langsomt over lang tid, derfor ligger krystallene i samme mønster (krystallstruktur) og de har omtrent samme størrelse. 

Larvikitt har blitt brukt som bygningsstein i kirker og andre byggverk siden middelalderen. Den kommersielle driften startet på 1880-tallet. På den tiden kalte geologene den for labrador.  Lundhs AS er i dag den ledende aktøren i steinmiljøet i Larvik med en omsetning på mer enn 475 millioner i 2018.