Altaskifer

Altaskifer har i flere hundre år blitt brukt som byggmateriale i store deler av Norge, og er ettertraktet også andre steder i verden. I dag eksporteres en tredjedel av skiferen.

Altaskifer er hardere og mer slitesterk enn alle andre skifer- og steinprodukter vi kjenner. Det gjør den ekstra godt rustet til å tåle høststormene, frost og store snømengder. Den har et vakkert spill og en naturlig overflate som vil være til glede i mange generasjoner.

Egenskaper:

Geografi:

Alder:

800

MILLIONER ÅR GAMMEL

Altaskifer

Altaskifer er en kvartsittskifer som utvinnes i Peska sør 15 km sør for Alta. Den er grå av farge og blir nesten sort ved polering. Skiferen er ekstremt hard og er mye brukt til tak og gulv.

Altaskifer har i flere hundre år blitt brukt som byggmateriale i store deler av Norge, og er ettertraktet også andre steder i verden. I dag eksporteres en tredjedel av skiferen.

Altaskifer er hardere og mer slitesterk enn alle andre skifer- og steinprodukter vi kjenner. Det gjør den ekstra godt rustet til å tåle høststormene, frost og store snømengder. Den har et vakkert spill og en naturlig overflate som vil være til glede i mange generasjoner.