Trondheim Torg
Foto: Minera Skifer AS
Alta
Foto: Altaskifer AS
Kistefoss museet
Foto: Minera Skifer AS
Canary Warf - London
Foto: Altaskifer AS
Tromsø
Foto: Minera Skifer AS
Previous slide
Next slide

Belegning - skiferheller for bruk ute

Belegningsheller benyttes som «utendørsflis» på utearealer som i hagen, terrasser, innkjørsler, gater og torg. Belegningsheller er skifer som har en tykkelse som gjør at de kan legges i sand/grusmasser, vanligvis 30 mm eller mer. Belegningsheller kan ha en grovere overflate enn skiferflis som ofte brukes på innearealer.

Skifer har er et sterkt materiale med lagvis oppbygging. Bruddstyrken i enkelte skifertyper er langt bedre enn granitt, noe som gjør at en kan klare seg med halv tykkelse. Belegning leveres i flere bredder og fallende (varierende) eller faste lengder. Tykkelsesjusterte heller er raskere å montere. Fuges vanligvis med sand eller fin grusmasse. Kan leveres i kjøresikre heller fra 40 mm og oppover. På grunn av tykkelsen, vil en vanligvis se beregning med sagde kanter.

Belegning har rustikk overflate (en ru og røffere overflate enn for flis).

Stoneart Glacier skifer nærbilde detaljert

STONEART GLACIER

Lys Oppdal skifer nærbilde detaljert

LYS OPPDAL

OFFERDAL

MØRK OPPDAL

TROLLHEIMEN

ALTASKIFER

NB! Bildene over viser farge og overflate på en enkel helle. Fargen og overflaten vil variere fra helle til helle og gi et vakkert, harmonisk spill.

Tilbud og informasjon om skiferheller

Stoneart selger skiferheller fra produsentene i Alta, Oppdal, Dovre, Otta og Offerdal i Sverige. For å spare miljøet og kostnader, blir skiferen helst sendt direkte fra skiferbruddet til prosjekt/kunde. 

Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud. Legg gjerne med informasjon om prosjektet, så kommer vi tilbake til deg med forslag.

Telefon: 33 17 99 80
Epost: post@stoneart.no

Skiferheller i hagen

Skiferheller er mye brukt i offentlige prosjekter. Men det er også et velegnet produkt i privat sammenheng – på uteplassen.

Vanskelig å velge?

Alle produktene Stoneart tilbyr er av høy kvalitet. Norske produkter, med unntak av Offerdal som er eid av Minera Skifer AS og ligger i Offerdal i Sverige. Alle typene er kvartsittskifer – en av våre hardeste bergarter. Unik med sin slitestyrke og holdbarhet.

 • STONEART GLACIER
  Skifer fra Lierne nord i Trøndelag. Mens alle de andre produktene har naturoverflate som er kløvd i glimmerlaget, er Glacier delt på store sager som gir formater opp i 100 cm bredde og 350 cm lengde i tykkelser fra 15 til 100 mm. Sagbladene skjærer helt rett og bryter med lagene i skiferen. Fram kommer et unikt marmorlignende preg. Overflaten på hellene er den hardeste delen av skiferblokka – i hovedsak kvartsitt. Det gjør den ekstra motstandsdyktig mot slitasje, søl og forurensning.
 • LYS OPPDAL
  Den mest brukte skiferen til gulv, uteplasser og fasader. Oppdalsskifer har flere gråtoner og en varierende overflatestruktur. Skiferen er slitesterk, tidløs og vedlikeholdsfri og egner seg til både innendørs og utendørs bruk. Skiferen er meget lett å forme og kan lett risses og deretter knekkes/hugges og hvor en får en tilnærmet vinkelrett rustikk kant. Den egner seg derfor godt til produkter hvor kanten skal være synlig, som for eksempel trappetrinn.
 • OFFERDAL
  Offerdalsskiferen er en hard og solid bygningsstein med en småbølget, reflekterende, mørkgrå overflate. Høy slitasje- og sklimotstand gjør den egnet til bruk i arealer med stor trafikk.
 • MØRK OPPDAL
  Fra bruddet i Drivdalen ved foten av Dovrefjell, kommer Oppdal Mørk. Dette er en skifer som er koksgrå i fargen. Denne skiferen inneholder en del glimmer som gir overflaten liv. En slitesterk og hard skifer som er mye brukt på torv og trafikkerte områder.
 • TROLLHEIMEN
  En lys skifer som tas ut fra et brudd i utkanten av fjellområdet Trollheimen ved Nerskogen på Oppdal. Denne skifertypen har mye glimmer i overflaten, som gir den en dekorativ overflate. Dette medfører at den holder natursteinpreget og fargen godt selv om den blir utsatt for mange ytre påkjenninger.
 • ALTASKIFER
  Altaskifer er en hard og slitesterk skifer. Kjent for å tåle store påkjenninger som gjør den ettertraktet på sterkt trafikkerte områder som jernbanestasjoner og bytorg. 

Valg av skiferheller vil for de fleste være et valg knyttet til det estetiske. I tillegg til farge og overflate, vil bredder og lengder gi ulike uttrykk. Hva som tilbys fra de ulike produsentene er avhengig av skiferens egenskaper og produksjonsutstyr. Fortell oss om ditt prosjekt, og vi vil foreslå skiferheller vi mener passer for deg.

Torvet i Trondheim

I prossessen med utformingen av Torvet i Trondheim har det vært et ønske fra byggherren om at det skal lages noe som er typisk for Trondheim, og som kan kobles til det Trønderske. Skiferen har en sterk forankring i Trøndelag og er fra før allerede brukt en god del i bybildet i Trondheim på plasser og gater. Det sentrale feltet skal legges i et mønster inspirert etter «trønderåkle» med en blanding av lys og mørk skifer, dette for at mønsteret skal bli mest mulig fremtredende og korrekt. Den øvrige skiferen i kantsonene på torvet og i tilgrensede gater skal legges i fallende lengder i ulike bredder, uten krav til mønster.

Det er også lagt stor vekt på miljøet som skal skapes på torget, og i kantsonene skal det beplantes en del og skapes mange offentlige sitteplasser som blir tilgjengelig for alle.

Det ble valgt skifer fra tre skiferbrudd: Trollheimen lys skifer fra Oppdal Sten. Mørk skifer fra Minera Skifer og deres brudd i Offerdal. Fargen «mellom» disse kommer fra Alta og Altaskifer.

Det totale skiferdekke til prosjektet er 10 400 mog skal være tykkelsesjustert til ca. 60 mm. Skiferen skal produseres etter Norsk standard 1341, klasse 2, som er den strengeste klassifiseringen for natursteinsdekke, når det gjelder krav til overflate, tykkelse og andre forhold. All skifer skal leveres med naturplan med sagede kanter.

Det sentrale feltet på selve torvet er totalt 5 900m2 og denne skiferbelegningen skulle være på bestemte mål. Sammen danner de forskjellige skifertypene en flott mønster på det store torvet, med et stort «solur» i midten. 

Prosjektet ble ferdigstilt i 2020.

Foto: Minera Skifer AS

Følg oss på Instagram: Bruddskifer // Stoneart.no

Stoneart har egen instagram konto for bruddskifer og skifer til uteområdet. Nyttig om du har prosjektplaner eller ønsker inspirasjon og ideer.